Foto: Public domain

Havet är avgörande för klimatet

Klimatförändringarna påverkar haven och ger högre havsnivåer, varmare temperaturer, surare vatten och syrebrist. IPCC menar att över 90 procent av överskottsenergin som jorden lagrat de senaste fyra åren har hamnat i haven. Trots detta är inte haven prioriterade i klimatförhandlingarna. Särskilt förbisett är internationellt vatten, eftersom staterna bara bryr sig om sina egna territorium.