Mer fisk i Europas havsområden

... kvoter har lett till att flera fiskpopulationer börjat växa igen. Exploateringen av flera fiskbestånd i Europas havsområden har...

MP vill skydda tre nya havsområden

... bank öster om Gotland, Öresund och Djupa rännan i Kattegatt borde bli marina reservat, menar Miljöpartiet. Förslaget presenterades i...

Ät inte svenska räkor

... idag uppdaterat sin fiskguide och i den nya versionen får bland annat nordhavsräkan rött ljus. Läget för nordhavsräkan har försämrats...

Mer fisk i Europas havsområden

... kvoter har lett till att flera fiskpopulationer börjat växa igen. Exploateringen av flera fiskbestånd i Europas havsområden har...