Nu lanserar vi Supermiljökolumnen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Supermiljöbloggen är just nu framförallt en nyhetssida. Vi fångar upp de miljönyheter som är aktuella och sammanfattar den viktigaste informationen för våra läsare. Men att bara förmedla vad som händer, och vad som sägs räcker inte i längden. Det kommer hela tiden motstridiga rapporter och uppgifter. Vissa menar att tvågradersmålet är kört, andra menar att det är fullt möjligt att lösa klimatproblemet med relativt enkla metoder. Vissa tror att oljekrisen är ett betydligt värre problem än klimatförändringarna, andra håller inte alls med.

För att förstå miljöfrågorna behövs inte bara fakta, det behövs också tolkning. Till den här kolumnen kommer vi att bjuda in gästskribenter, kända och okända, från alla olika politiska läger som ska ge oss perspektiv på miljöfrågorna, och som får argumentera för sin sak. Vår förhoppning är att detta ska stärka miljödebatten, och ge alla som läser en större förståelse och ett större intresse för frågorna. I en tid präglad av ekonomikrisens efterdyningar har miljöfrågan fortfarande svårt att få stort offentligt utrymme, till skillnad från några år sedan. Men frågan kommer att bli större och mer aktuell. Denna kolumn är ett av våra bidrag till att hjälpa den på traven.

Om du har förslag på ämnen som borde diskuteras och analyseras, eller personer som skulle passa att skriva en text här, så lämna gärna förslag i kommentarsfältet.

Miljö online2

Liknande artiklar