Therese Jacobson: Det är du som kan rädda världen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det är svårt att ta till sig all information om vad vi gör med vår planet och hur det kommeratt påverka oss. Då är det lätt att vända sig bort och ägna sig åt något annat som inte kännslika hotande, som att plantera en fin blomma eller gå på gym. För vissa känns det lättare omman blir förbannad och högljutt argumenterar emot alla antydningar om att vi människorgör något galet och att vi måste ändra vad vi gör och hur vi gör det. Alla har sitt sätt.

Men så en dag kanske man inser att problemen – om det så är klimatförändringar, artersom dör ut eller ett Arktis som skövlas – inte försvinner och att vi inte kan förlita oss på attdet finns några ”andra” som gör något åt saken, som är vuxna och tar hand om de problemvi pekar på. Åtminstone inte i tid. Företagen vill tjäna pengar, politikerna vill bli valda ochomvalda och tjänstemän drunknar i rapportskrivande. Det borde verkligen göras något, sen.Men många av våra viktiga miljöfrågor kan inte vänta.

Ett exempel på det är Arktis. Isarna i Arktis smälter allt snabbare som följd avklimatförändringar och då förändras förutsättningarna för livet i Arktis. Isbjörnarna svälterihjäl, sälungarna får svårare att överleva och det arktiska ekosystemet invaderas av artersom är bättre lämpade för ett liv i varmare vatten än Arktis egna arter som är specialister påkylan och isen. Det är många smarta och kluriga människor som är oroliga för vad som skahända med Arktis med tanke på klimatförändringarna och en vinstsugen oljeindustri på jakt.För trots olyckor som Deepwater Horizon och Exxon Valdez och att så många är eniga om attvi måste minska vår förbrukning av fossila bränslen för att bromsa klimatförändringarna såverkar det inte dämpa de stora oljebolagens begär efter den olja de tror finns i det sårbaraoch känsliga Arktis. Men för att inte isarna helt ska försvinna och oljan förgifta de fantastiska ekosystemen i Arktis medan det pratas om vad som borde göras, så är det vi vanligamänniskor som får se till att något händer. Politiker är människor, storföretagen består avmänniskor och ingen av dem verkar utanför samhället som består av dem och oss.

Det är helt enkelt vår uppgift att påminna både politiker och företagsledare om att de ären del av vårt samhälle och att vi vill ha och behöver en frisk planet med all den biologiskamångfald som gör den fantastisk och möjlig för oss att leva på. Vissa saker vi kan görabetyder mycket, men kräver inga stora förändringar av våra liv. Det kan vara att kontaktapolitiker via mejl, telefonsamtal, bloggkommentarer och annat man kan komma på ochpåminna dem om att arbeta hårdare för att världen inte ska skövlas och för att vi ska kunnafortsätta leva goda liv. Släng iväg ett mejl till Carl Bildt, som tar över ordförandeskapet iArktiska Rådet i maj, och påminn honom om att Arktis inte är oljebolagens godispåse, Arktisär viktigare än så och måste skyddas.

Andra saker är nödvändiga och innebär att vi måste förändra sättet vi lever på mer ellermindre, som att använda mer förnybara energikällor och att sluta förstöra våra hav. Mendet är inte något dåligt eller läskigt, vi kan ta den här chansen och ändra våra liv så att de blir bättre. En friskare värld med större rättvisor skapar möjligheter för oss alla att leva rikare liv.

Så plantera blomman, gå på gymmet, se nåt halvtaskigt på TV, men om du innan har tagitklivet och gjort något aktivt för att hjälpa jorden i rätt riktning kommer den sköna känslan attbli så mycket större.

——————————-

Therese JacobsonEkotoxikolog och KampanjledareGreenpeace Norden

Miljö online2

Liknande artiklar