EU-kolumn, Malin Björk (V): Vill vi ha kyckling som doppats i en klorlösning för att få en vitare färg?

Foto: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund  och miljöhänsyn genomsyrar all vår politik. Det gäller allt arbete i våra lokalföreningar, i Sveriges riksdag och självklart på EU-nivå. Men just nu sker något fatalt. EU håller på att förhandla om ett frihandelsavtal med USA som kan komma att sätta allt miljöarbete i bojor.

Frihandel i all ära, men med den globala uppvärmningen vet vi att samhället radikalt måste förändras. Vi måste leva som om vi hade en planet, inte tre stycken. I handelsavtalet med USA finns det mycket att kritisera, men mest anmärkningsvärt är den ”investeringsskyddsmekanism” som ger företag möjlighet att stämma stater ifall företagen anser sina vinster hotade av nya lagstiftningar. Det innebär att nya, stärkta miljökrav på företag kan ses som något som hindrar företagens vinster. Demokratiska beslut kan bli fall i internationell domstol där företag kräver Sverige på miljontals euro.

Sverige som länge gått före i miljöpolitiken och aktivt arbetat för höjda miljö- och klimatambitioner i EU kan nu dessutom riskera att hamna på en amerikansk standard eftersom handelsavtalet kan kräva gemensamma standarder för att likställa konkurrensen.

Ett exempel gäller antibiotikaresistens. Under den här mandatperioden har EU diskuterat djurvälfärd och mängden antibiotika som framförallt grisar ska få. För höga doser av antibiotika kan leda till att resistens mot det skapas. I EU har vi idag förbud mot höga halter av antibiotika till grisar, men att förstärka dessa lagar skulle vara en omöjlighet med handelsavtalet med USA. Det gynnar varken djur, människor eller miljön.

Ett annat exempel finns inom köttindustrin. Inom EU finns idag tydliga regler för hygien i fjäderfäbranschen. Den amerikanska köttindustrin är än mer ”mekaniserad” vilket resulterat i lägre hygienkrav. För att minimera risken för smittor tvättas köttet i en klorlösning, en metod som idag är olaglig inom EU. Vill vi ha kyckling som doppats i en klorlösning för att få en vitare färg?

En annan viktig sak är att det mycket väl kan innebära att den europeiska försiktighetsprincipen, som innebär att en produkt, produktionsmetod eller grödor bör förbjudas om det finns tvivel om dess effekter på människors hälsa eller miljön, stryks och ersätts med den amerikanska “sound science principle” som menar att det måste finnas obestridliga bevis på att en vara är dålig, innan ett förbud kan bli aktuellt.

Vänsterpartiet kommer aldrig att kompromissa bort demokratin, och jag tycker egentligen det är skrämmande att politiska företrädare skulle vara beredda att avskaffa demokratiskt utrymme. Handelsavtalet TTIP ger oss inga garantier för ”stora vinster för ekonomin i Europa”, däremot förväntas enligt de ritningar som ligger på bordet en inskränkning av demokratin och lägre miljökrav.

Malin Björk

Förstanamn på Vänsterpartiets EU lista

Miljö online2

Liknande artiklar