”Dra inte alla fackförbund över en kam”

Foto: Pressbild, vision

”Det är jättebra att en granskning görs. Det är viktigt att fackförbund med sitt inflytande över arbetsmarknaden också tar ansvar för att bedriva en hållbar verksamhet. Vision ingår inte i granskningen men vi skulle vilja nyansera påståendet i rubriken ’Miljö och klimat inte prioriterat av fackförbunden'”, skriver fackförbundet Vision i en debattartikel.

Onsdagen den 2 maj publicerade Supermiljöbloggen en granskning av ett par olika fackförbund och en centralorganisation i fråga om miljöarbete och ansvar för miljön. Det är jättebra att en granskning görs. Det är viktigt att fackförbund med sitt inflytande över arbetsmarknaden också tar ansvar för att bedriva en hållbar verksamhet. Vision ingår inte i granskningen men vi skulle vilja nyansera påståendet i rubriken ”Miljö och klimat inte prioriterat av fackförbunden”. 

Vision bedriver sedan 2007 ett omfattande miljöarbete, och vi är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas sedan år 2009. Vi var då det första svenska fackförbund att miljöcertifieras. Vi har policyer och ställningstaganden som efterfrågas i artikeln. Bland annat har vi kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att minska den, liksom utbildar samtliga anställda i miljökunskap. Sedan 2017 klimatkompenserar Vision för all vår verksamhet i två olika projekt, varav ett är FairTrade-certifierat. 

Vi jobbar också ständigt för en minskning av de utsläpp vi kan påverka, som mat och transporter. Vår matpolicy Schyst matbord reglerar mängden kött organisationen bjuder på vid utbildningar och konferenser, liksom att vi aldrig köper vatten på flaska om det inte tappats på stället. Genom att inte ta flyget om resvägen är 50 mil eller mindre, har vi lyckats påverka våra utsläpp från 251 till 133 ton co2e från 2015 till 2017.

Genom att ställa krav att våra leverantörer bedriver ett aktivt miljöarbete kan vi också påverka utanför den egna verksamheten. I september äger vårt förbundsmöte rum. Ett evenemang som, liksom föregående möte 2016, ska miljöcertifieras. Vision organiserar 4000 yrkesgrupper och har idag 195 000 medlemmar. Trots att vi inte organiserar stora utsläppsindustrier eller har stor egen direkt påverkan på miljön, har vi stor möjlighet att påverka i miljöfrågor.

Som SMB skriver har fackförbunden som påverkansorganisationer ett ansvar, och vi välkomnar de goda initiativ som många förbund i dag tar. När det gäller vårt eget miljöarbete har det fortfarande utvecklingspotential där vi ytterligare kan minska vår klimatpåverkan.

Som Fair Union är vår arbetsmetod att stötta våra medlemmar i hållbarhetsarbetet på arbetsplatser över hela landet. Det är en möjlighet och ett ansvar som vi gärna tar. 


Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Läs gärna mer i Visions hållbarhetsredovisning 2017 och under fliken ”Miljö och klimat” på förbundets hemsida.

Miljö online2

Liknande artiklar