C-studenter: Svensk kärnkraft har fortfarande en viktig roll att fylla i Europa och världen

"Självklart finns det miljömässiga problem med brytning och framställning av uran, torium och andra råvaror till kärnbränsle. Slutförvaringar runtomkring i världen är inte färdigställda, även om den forskning som har gjorts på området visar på goda resultat. Dessa problem bleknar dock i jämförelse med klimatproblemen som kommer från elproduktion med kol, olja och gas", skriver Alfred Askeljung (C) och Emma C Wiesner (C).

Svenska kyrkan och Diakonia: ”EU måste höja ambitionerna”

"Idag träffas Åsa Romson och EU:s övriga miljöministrar i Bryssel för att diskutera vad Parisavtalet innebär för EU:s klimatpolitik. Vi uppmanar Sverige att stå upp för en skärpning av EU:s 2030-strategi för att möjliggöra en väg framåt som håller världens medeltemperaturökning under 1,5 -1,9 grader", skriver Martin Vogel från Svenska kyrkan och Anna Axelsson från Diakonia.

Jonathan Volt: Vad vi kan lära oss av Europas dieselhaveri 

"Sedan mitten av 1990-talet har EU främjat dieselbränsle och marknadsfört det som ett grönt alternativ till bensin. Denna linje har inte bara varit skadlig för miljön men också styrt bilindustrin in i en återvändsgränd: den avlägsna drömmen om ”miljövänlig diesel” har slutat i en grådaskig mardröm", det skriver Jonathan Volt.

Foto: PUSH Sverige/KFUM

Unga delegationsledare: Sverige kan spela avgörande roll

"För att uppnå ett starkt beslut på Loss & Damage är det oerhört viktigt att Åsa Romson lyckas med att bygga förtroende och förståelse i förhandlingarna". Det skriver delegationsledarna Petter Bjersér (KFUM) och Caroline Westblom (PUSH Sverige) direkt från Paris.

Foto: Svenska Kyrkans Unga var med under klimatdemonstrationen i Stockholm och tillsammans med andra organisationer gick vi under banderollen Act now for climate justice för att visa världens politiker att vi vill ha ett rättvist och hållbart klimatavtal i Paris.

”Vi kräver ett rättvist avtal för alla världens unga!”

Cecilia Hage, Veronica Pålsson och Sofia Strinnholm från Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp kräver att klimatavtalet i Paris ska bli rättvist och inkludera världens unga.