”Vi kommer att göra det som krävs: #keepitintheground”

När regeringen nu övergivit klimatrodret är det upp till civilsamhället att styra upp skutan. Och efter en viktig startsträcka den här våren är klimatengagerade människor i Sverige mer redo för det uppdraget än någonsin. Jag ska berätta varför, skriver Olivia Linander från Fossil Free Sverige.

C-studenter: Svensk kärnkraft har fortfarande en viktig roll att fylla i Europa och världen

"Självklart finns det miljömässiga problem med brytning och framställning av uran, torium och andra råvaror till kärnbränsle. Slutförvaringar runtomkring i världen är inte färdigställda, även om den forskning som har gjorts på området visar på goda resultat. Dessa problem bleknar dock i jämförelse med klimatproblemen som kommer från elproduktion med kol, olja och gas", skriver Alfred Askeljung (C) och Emma C Wiesner (C).

Svenska kyrkan och Diakonia: ”EU måste höja ambitionerna”

"Idag träffas Åsa Romson och EU:s övriga miljöministrar i Bryssel för att diskutera vad Parisavtalet innebär för EU:s klimatpolitik. Vi uppmanar Sverige att stå upp för en skärpning av EU:s 2030-strategi för att möjliggöra en väg framåt som håller världens medeltemperaturökning under 1,5 -1,9 grader", skriver Martin Vogel från Svenska kyrkan och Anna Axelsson från Diakonia.

Jonathan Volt: Vad vi kan lära oss av Europas dieselhaveri 

"Sedan mitten av 1990-talet har EU främjat dieselbränsle och marknadsfört det som ett grönt alternativ till bensin. Denna linje har inte bara varit skadlig för miljön men också styrt bilindustrin in i en återvändsgränd: den avlägsna drömmen om ”miljövänlig diesel” har slutat i en grådaskig mardröm", det skriver Jonathan Volt.