Avslöjande: Regeringens elbilsfiasko

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Motorvägar som Förbifart Stockholm är inget problem eftersom det bara kommer rulla miljövänliga bilar där som drivs av el och biogas. Så brukar miljöminister Andreas Carlgren (c) säga.

Calgrens vision är vacker. Dessvärre talar all fakta för att han har fullständigt fel.

En tiondels procent. Läs det igen. En tiondels procent av energin inom transportsektorn i Sverige kommer att komma från elbilar år 2020 när förbifarten beräknas vara klar. Ca 1 procent av energin väntas komma från biogas. Med andra ord: Nästan alla bilar som rullar på förbifarten kommer att drivas av något annat än el eller biogas.

Siffrorna kommer från experterna på energimyndigheten och är en uppskattning av hur framtiden blir baserat på den politik som alliansen för. Siffrorna borde slå ner som en bomb på regeringskansliet. Hela regeringens strategi för att minska vägtransporternas utsläpp är ju att byta ut smutsiga bilar mot rena, dumma bilar mot snälla.

Denna strategi är helt beroende av att vi verkligen lyckas byta ut bränslena, eftersom regeringen säger nej till såna förslag som skulle kunna minska det totala bilåkande, som höghastighetståg eller andra stora kollektivtrafiksatsningar. Regeringen accepterar till och med ett ökat bilåkande, vilket ställer extrema krav på att man verkligen lyckas byta ut de fossila bränslena.

Regeringen har också en vision om en helt fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men i den prognos som regeringen lämnat in till EU-kommissionen, där man redovisar hur Sverige ska uppnå EU:s klimatmål, framgår att denna vision ligger långt bort.

Är det helt enkelt så att regeringen satt orealistiska mål för transportsektorn? Nej, inte alls. Höga ambitioner är jättebra, problemet är att man bara använder ett enda verktyg för att uppnå målen: subventioner till så kallade miljöbilar. I praktiken finns en rad möjliga verktyg som är dokumenterat effektiva:

– Storsatsningar på kollektivtrafik inklusive snabbtåg.

– Höjd koldioxidskatt.

– Mer pengar till forskning om förnybara bränslen.

– Trängselavgifter i storstäderna.

– Storsatsningar på cykelbanor.

Källa: Bearbetning av Tabell 12, sid 104 i Sveriges Nationella Handlingsplan för Förnybar Energi. Procentsatserna är ungefärliga och bygger på energimyndighetens prognos.

Miljö online2

Liknande artiklar