Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) vill utrota hundratals ovanliga köksväxter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

(Uppdaterad) I en remiss lägger Eskil Erlandsson fram förslaget om att upprätta en lista över fröer och att ha en registreringsavgift för dessa om 5000 kr första året och sedan 2000 kr per år. Detta skulle resultera i att 70% av de registrerade frösorterna berörs och riskerar att försvinna. 45 svenska småföretag drabbas. Runåbergs fröer är ett av företagen som hotas av nedläggning om förslaget går igenom. De skriver:

De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och anställda i fröhandeln.

Kryddig remiss där, Erlandsson! Gittos mat och Cornucopia har också skrivit om detta.

Miljö online2

Liknande artiklar