Centerpartiets Ungdomsförbund ”kom på” klimatbistånd

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

”Just klimatbistånd är en idé som CUF kom på för flera år sedan och som Sverige som första land in världen har infört”

Texten är klippt från Centerpartiets Ungdomsförbunds hemsida. Att det var CUF som ”kom på” klimatbistånd kommer som en nyhet för en del av oss.

Redan 2005 diskuterades nämligen frågan om klimatbistånd i riksdagen och miljörörelsen krävde långt före det att att rika länder kompenserar fattiga för historiska utsläpp. Frågan diskuterades utförligt i Stern-rapporten 2006.

Men vad menar egentligen CUF med klimatbistånd?

När alliansregeringen för två år sedan tog 4 miljarder från det vanliga biståndet och använda till klimatåtgärder i fattiga länder så välkomnade CUF beslutet och menade att man drivit samma krav redan ett halvår tidigare.

Även miljöminister Carlgren (c) accepterar att man på detta sätt tar pengar från det vanliga biståndet och använder till klimatåtgärder i fattiga länder.

Är det detta som CUF ”kommit på”? Att rika länder ska ta pengar som redan lovats till bistånd och istället kalla det för klimatbistånd?

Miljö online2

Liknande artiklar