Kursbok på KTH: ”Klimatförändringar är en myt”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Enligt en obligatorisk kursbok på Kungliga Tekniska Högskolan skulle klimatförändringarna vara en myt. Enligt experter som läst i boken består den av ”ofysikaliskt, totalt felaktigt, nonsens, rappakalja och miserabel kvalitet”.

Rektorn på KTH har nu kallat till ett internt möte efter att studenter på skolan reagerat negativt till boken och från Supermiljöbloggens sida hoppas jag att skolan i fortsättningen kan kontrollera att deras kurslitteratur är byggd på en god vetenskaplig grund.

Miljö online2

Liknande artiklar