Motion till Lantbrukarnas Riksförbund: ”Anställ inte vegetarianer”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I Lantbrukarnas Riksförbund finns det en lokalavdelning som heter Orsa. De har nu lämnat in en motion som hävdar att anställda och förtroendevalda i LRF inte bör vara vegetarianer av etiska skäl. Därför tycker de också att LRF ska ta fram en uppförandekod.

Att vi människor konsumerar drygt 260 miljoner ton kött varje år och konsumtionen har femdubblats de senaste 50 åren, att köttproduktionen står för 18 procent av den totala klimatpåverkan och djurhållning för 80 procent av utsläppen inom jordbrukssektorn – det bryr sig inte lokalavdelningen i Orsa om.

Fräscht!

Miljö online2

Liknande artiklar