Regeringen kovänder – satsar på höghastighetståg

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vi har tidigare rapporterat om att den svenska regeringen hellre satsar pengar på vägar än på järnvägar. Detta verkar nu vara ett minne blott. Idag fredag väntas regeringen ge besked om att det blir höghastighetståg i Sverige och att bygget påbörjas redan 2012. Anders Borg (M), finansminister, kommenterar:

Jag har tidigare tyckt att vi inte har råd. Nu menar jag tvärtom att vi inte har råd att avstå från höghastighetståg. Vi måste helt enkelt konkurrera ut flyget och bilen. Jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde för att de skulle få leva på en dräglig planet

Höghastighetsbanorna kommer i ett första skede att byggas mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. De första tågen kommer, om allt går enligt planen, att rulla under hösten 2020. I nästa steg ska höghastighetsbanor byggas längs hela Norrlandskusten samt mellan Stockholm och Oslo.

Banorna finansieras genom en särskild skatt på stadsjeepar som införs från och med sommaren. Dessutom läggs bygget av Förbifart Stockholm ner och hela denna investering läggs istället på nya järnvägar. Miljöminister Andreas Carlgren (c) som tidigare prisat förbifarten, säger sig nu ha ändrat sig.

Jag erkänner, jag hade fel. Fler bilar innebär ökade utsläpp. Det här med motorvägar är helt enkelt ingen bra idé, säger Carlgren idag.

För att bygget ska gå så snabbt som möjligt har banverket tillsatt en expertgrupp under ledning av den italienske fysikprofessorn Primo Aprillo som ska leda arbetet.

Miljö online2

Liknande artiklar