Carlgren stödjer flygindustrins greenwash

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

”Det finns inget motsatsförhållande mellan att flyga och kämpa för bättre miljö.”, det säger andreas Carlgren bland annat i ett reklamblad ifrån volvo aero. Carlgren konstaterar också att ”det är utsläppen vi ska bekämpa, inte flyget i sig”.

Volvo aeros folder som Carlgren medverkar i är ett typexempel på greenwashing, alltså ett försök ifrån företag att framstå som miljövänliga. Åtskilliga sidor ägnas åt att beskriva flyget tekniska landvinningar och hur flygen drar allt mindre bränsle per plan. En av rubrikerna i foldern är ”utsläppen på väg nedåt”. I texten framgår det senare att man inte pratar om koldioxid utan om kolmonoxid och kolväten. På ett enda ställe i foldern framgår det att flygets utsläpp trots tekniska landvinningar fortsätter öka i rask takt, och när detta nämns så är det i kontexten ”våra utsläpp ökar, men andra branscher har ökat mer”.

I slutet av foldern beskrivs hur man kan minska sin klimatpåverkan. Flygbolaget lämnar sju olika tips, ingen av tipsen involverar att man ska flyga mindre, vilket bland annat naturvårdsverket har angett som en av de viktigaste åtgärderna för att klara klimatmålen. Frågan är varför Carlgren frivilligt väljer att delta i sådan här uppenbar greenwashing? Och varför pratar han om att bekämpa utsläppen och inte flyget, när det inte finns några som helst indikationer på att flygindustrin kommer kunna minska sina utsläpp till i tillräckligt hög grad för att kunna klara klimatmålen?

Miljö online2

Liknande artiklar