Stefan Fölster: Miljöorganisationernas fel att vi missar klimatmålet

Foto: Reforminstitutet

Stefan Fölster, den tidigare chefsekonomen för Svenskt Näringsliv, numera chef för Reforminstitutet, fanns med i panelen under ett seminarium som hölls i dag och som var anordnat av Svenskt Näringsliv tillsammans med SKGS, basindustrins energisamarbete.

Seminariet gick under rubriken Är kejsaren naken, och handlade om realismen i dagens energi- och klimatpolitik.

Det var i samband med att publiken släpptes in för frågor som Fölster riktade sig till en representant från Greenpeace och till mångas förvåning sa:

– Ni bär en stor del av ansvaret för att vi missar tvågradersmålet. Om inte ni och andra miljöorganisationer hade pratat så mycket om en annan kejsare för tio år sedan, nämligen att de internationella avtalen skulle lösa allt, då kanske många länder i världen hade satsat på en annan och effektivare klimatpolitik.

Inte oväntat blev responsen att det väl snarast har varit bristen på politisk vilja som varit problemet, inte det att miljöorganisationerna visat att världens länder tjänar på att ställa om.

”Underhållning på hög nivå!” twittrades ut bara minuter senare.

Miljö online2

Liknande artiklar