23 klimatskeptiker varnar: ”gröna grupper förbereder ett överstatligt maktövertagande”

Foto: Anders Hellberg

Ledamot av Kungliga vetenskapsakademien menar att SVT bedriver hjärntvätt av svenska folket och att FN:s klimatpanel egentligen styrs av Greenpeace.

I fredags skrev vetenskapsbloggen Uppsalainitiativet ett inlägg man kallar ”Klimatskeptiker” gör bort sig. Här länkas till ett elva sidor långt brev (pdf) där 23 stycken personer valt att anmäla både SVT och miljöminister Lena Ek till Riksrevisionen – den förra för ensidig rapportering och den senare för ministerstyre och passivitet.

Brevet har bland annat skrivits under av följande personer:
Tore Scherstén, prof emeritus, KVA-ledamot
Åke Ortmark, samhällsvetare, författere, debattör
Jonny Fagerström, överstelöjtnant, miljödebattör
Lars Bern, tekn dr, IVA

(Där KVA står för Kungliga vetenskapsakademien och IVA för Ingenjörsvetenskapsakademien)

Nedan följer några exempel på vad som ligger bakom anmälan:

Vi som står bakom detta initiativ oroas av krafter som undergräver vårt demokratiska samhälle. Med skrämsel, förvrängd information och demagogi förbereder vissa gröna grupper ett överstatligt maktövertagande i Romklubbens anda.

gröna fundamentalister vill avveckla både kolkraft och kärnkraft, är det praktiskt möjligt?

Det är en formidabel hjärntvätt som pågår inför valet 2014. Vi anhåller om att Riksrevisionen låter utreda vem som är ansvarig för det som sker på SVT, ansvar utkrävas och motåtgärd vidtas.

IPCC är bara en av många organisationer som studerar jordens klimat och anses allmänt vara den mest korrumperade under inflytande av Romklubben, Greenpeace mfl vars ekonomiska existens baseras på klimatlarm.

Kanske har koldioxid så svag verkan att tvågradersmålet nås utan att vi behöver göra någonting.

Miljöminister Lena Ek klandras för otillåten påverkan av utredning, politisk påtryckning på vetenskapligt arbete samt ensidighet och passivitet att vidta nödvändiga initiativ. Det är ministerstyre och lysenkoism av värsta slag.

Från Uppsalainitiativets sida verkar man föga imponerad av argumenten i brevet, speciellt stycket om att gröna grupper förbereder ett maktövertagande med hjälp av skrämsel, förvrängd information och demagogi. Man skriver:

Det ironiska är att själva klagobrevet är fullt av just ”skrämsel, förvrängd information och demagogi”.

Miljö online2

Liknande artiklar