Ministern om tågkaoset: Vi ligger som vi ska

Foto: Yabosid

I dagens Metro citeras Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. ”Vi ligger som vi ska, vad gäller urspårningar och punktlighet. Det finns ingen quickfix” sa hon till SVT Östnytt. Sju och ett halvt år senare måste vi hålla med. ”Quick” har lämnat stationen.

Enligt SVT har 23 urspårningar skett de senaste tre åren på grund av fel som Trafikverket var medvetna om och inte vidtog tillräckliga åtgärder kring. I dessa fall har endast återställningen kostat 50 miljoner, exklusive utredningar och fordonskador.

Men ministern menar att ”vi ligger som vi ska”. Söker Elmsäter-Svärd någon lösning alls på problemet? Det verkar nästan som att hon räknar med dessa urspårningar istället för att sätta in åtgärder mot dem. Hade de behandlat bilvägarna lika illa om de vore i samma skick? Finansminister Anders Borg har sagt att ”en investering i väg är fyra-fem gånger viktigare än i järnväg. Vi har överinvesterat i järnvägar”. Så antagligen hade den saken behandlats annorlunda.

SVT Östnytt har kommit med ett flertal avslöjanden kring Trafikverkets (icke)hantering av järnvägsunderhållet. Per Corshammar, järnvägsingenjör, menar att underhållet borde skett för 5-10 år sedan. Johnny Nadérus, vice ordförande på SEKO-facket i Stockholm, kallar det för en ”Kalle Anka-järnväg”.

Spårat, tycker vi på SMB.

Miljö online2

Liknande artiklar