Trafikverket missar 19,5 miljarder utan att rätta till problemet

Foto: LennartBolks

86 miljarder kronor ska under de närmsta elva åren satsas på järnvägen. Summan har satts efter beräkningar som nu visat sig missa nödvändiga utgifter på 19,5 miljarder kronor. Trots upptäckterna begärs inte mer pengar till järnvägen, rapporterar SVT.

2013 upptäcktes att beräkningarna från Kapacitetsutredningen bara tog med halva kontaktledningsnätet, alltså 6060 spårkilometer istället för ca 12 000.  Men det saknas ytterligare 8 miljarder som behövs till spår och spårväxlar. Beräkningarna på materialens livslängd har visat sig vara orimliga, Trafikverkets utredare säger till SVT att en spårväxel måste ha en medellivslängd på 550 år.

Trots missarna begärdes fortfarande samma summa på 86 miljarder när Trafikverket presenterade sitt förslag till en nationell transportplan i mitten på juni förra året, och i början av april i år klubbades förslaget igenom av regeringen.

Regeringens nationella transportplan rör åren 2014-2025 där sammanlagt 522 miljarder ska satsas på infrastrukturen.

Miljö online2

Liknande artiklar