EU-skattepengar uppmuntrar oljeborrning till havs

Foto: EU-kommissionen

Oljeborrning till havs, det är en av de saker som den nya EU-fonden ska uppmuntra och göra allmänheten mer sugen på. För dina skattepengar. Isabella Lövin är inte imponerad.

Fonden Blue Growth har 36 miljoner euro i skattepengar, som framför allt ska användas till att ordna bättre rutiner vid olyckor vid oljeborrning till havs. Förvånande i sammanhanget är att fonden också fått i uppdrag att bättre på ryktet för oljeborrning till havs. EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) säger till MiljöRapporten Direkt:

Hela fonden är en indirekt subvention till oljeindustrin. Dessutom skriver man öppet att pengar ska användas för att öka acceptansen för offshoreverksamhet. Det är fruktansvärt upprörande att EU planerar att utvinna mer olja – ute till havs där oljeutvinning medför så stora risker. Vi ska ju inte ta upp mer olja över huvud taget. Att EU satsar pengar på det här går rakt emot de klimatmål som satts upp.

Den påkostade hemsidan för fonden hittar du här.

Miljö online2

Liknande artiklar