Avföring från hus på Strandvägen pumpas rakt ut i viken

Foto: public domain

Avloppsvatten från en fastighet på Strandvägen i Stockholm har pumpats rakt ut i Nybroviken i 85 år. Nu ska det åtgärdas.

Huvudanledningen till att Djurgårdsbrunnsviken är övergödd har nu visat sig vara att det under 85 års tid har pumpats ut avloppsvatten direkt ut i Nybroviken från en fastighet på Strandvägen. Mänsklig avföring är bra som gödning och kan användas i jordbruket, men viken kunde inte dra någon nytta av den stora mängden avföring, som istället gjorde viken övergödd.

Till lokaltidningen Mitt i säger Fred Erlandsson på Stockholm Vatten:

– Min gissning är att man vid tidpunkten för anläggandet inte var så nogräknad. När det visade sig svårt att koppla rören till stadens avloppsvattennät har man nog tagit den enkla vägen och låtit vattnet gå direkt ut i stället

Anledningen till att detta kunnat fortsätta, ska enligt uppgift vara att kartorna över huset felaktigt visar att det är anslutet till stadsnätet. På äldre kartor finns sanningen om vart vattnet tar vägen. Senast i höst ska man ha åtgärdat bristen och kopplat rören till stadens avloppsvattennät. I framtiden kan vi kanske räkna med att se Djurgårdsbrunnsviken i betydligt fräschare skick.

Miljö online2

Liknande artiklar