Norges statsfond kovänder – investerar fossilt mot folkets vilja

Foto: Flickr

Många trodde att världens största statsfond, norska oljefonden, faktiskt skulle minska sina satsningar på fossila bränslen. Istället har den av regeringen utsedda expertgruppen rekommenderat Norge att fortsätta investera i de stora olje- och gasbolagen. 

Den norska oljefonden är världens största statsfond och har ett marknadsvärde på 5 083 miljarder norska kronor. Av dessa står investeringar i olje- och gasbolag för 8.4 procent.

Tidigare har det talats om att Norge skulle göra gemensam sak med Rockefeller-familjen och flera stora universitet och haka på den senaste tidens divesterings. Fonden hade redan börjat sälja ut kolbolag och förra året tillsatte den norska regeringen en expertgrupp med uppdrag att se över hur divesteringsplanen kunde utvecklas. Utfallet blev däremot inte som väntat.

Rekommendationen regeringen fick var istället att fortsätta med de fossila investeringarna. Detta skedde trots att en majoritet av Stortinget var emot, uppger Financial Times i en artikel. Dessutom skriver nu The Guardian hur 2014 års siffror visar på något helt annat än divestering – fonden ökade under fjolåret sitt ägande i olje- och gasbolag till 240 miljarder norska kronor.

De här nyheterna blev en stor besvikelse för de som kämpar för att fonden bör fortsätta sälja ut sina fossila investeringar. Otaliga analyser har visat att jordens resurser av olja och kol är större än vi har råd att förbränna om vi vill undvika den globala uppvärmningen, och Norge har stora resurser för att kunna påverka omställningen.

Miljö online2

Liknande artiklar