Utskällt cykelställ visar att cyklister inte tas på allvar

Foto: Trafikverket/skiss

Bil och cykel har väldigt olika status i trafikplaneringen. Vad är egentligen slöseri?

Att cykla är ett riktigt klimatsmart sätt att ta sig fram, särskilt i en jämförelse med bilen. Hur står det då till med vår uppfattning av vad det får kosta att uppmuntra fler att sätta sig på sadeln?

När en cykelparkering byggdes i Härnösand blev notan 431 000 kronor med plats för tolv cyklar. Nu är projektet nominerat till ”Årets värsta skatteslöseri”, vilket föräras en artikel i Örnsköldsviks Allehanda.  Det låter förstås som väldigt mycket pengar, närmare 36 000 kronor per parkeringsplats. Man skulle kunna ha byggt många andra cykelställ för samma summa. Den bleknar dock i jämförelse med vad bilisternas infrastruktur tillåts kosta.

När biltunneln Norra länken byggdes, kostade bara konsten 50 miljoner kronor. Detta för att ”det ska vara lite trevligare att färdas i tunneln”. Tänk, vad många cykelparkeringar och cykelvägar man kunde få för den summan. Det hade varit trevligt.

Tack till Krister Isaksson som uppmärksammande detta. Krister har tidigare bloggat om liknande frågor här.

Miljö online2

Liknande artiklar