Lundin Petroleum fortsätter borrningar i Barentshav

Foto: Flickr

Oljebolaget genomför sin fjärde borrning i det känsliga området kring Arktis.

Altafyndigheten ligger på Loppahöjdsområdet i Barents hav. Där har det helägda dotterbolaget Lundin Norway AS genomfört tre borrningar hittills. Nu påbörjas den fjärde, såkallade Alta-4.

Borrningen är en utvärderingsborrning där målet är att få ytterligare information om Altafyndigheterna. I nuläget uppskattas området innehålla mellan 125-400 miljoner fat oljeekvivalenter, skriver Dagens Industri.

Syftet är också att fortsätta borrningarna under 2018.

Havet kring Arktis är ett känsligt område och en oljeläcka skulle få förödande konsekvenser för miljön. Greenpeace har tillsammans med Natur og Ungdom stämt den norska staten för godkännandet av borrningarna i området.

Miljö online2

Liknande artiklar