Svenskt flyg stämplar klimatforskning som fake-news

I en intervju på sin hemsida, stämplar Svenskt flyg klimatforskning som alternativ fakta. Enligt klimatforskaren Jörgen Larrson exkluderar Svenskt flyg många faktorer i sin kritik av klimatforskningen.

2016 släpptes en rapport av ett antal klimatforskare som studerade flygets utsläpp och dess klimatpåverkan. Svenskt flygs tillförordnade generalsekreterare Henrik Littorin kallar rapportens resultat för agendadrivet och alternativa fakta. Littorin påstår att klimatforskarnas resultat är överdrivet höga.

De [klimatforskarna] har en agenda att lyfta fram och hitta sådant som ökar folks betalningsvilja för flygskatten, säger Littorin till Dagens Nyheter.

En av forskarna bakom rapporten, Jörgen Larsson, försvarar rapporten och slår tilbaka mot Svenskt flyg.

Absolut inte, det är ett absurt påstående. Vi analyserar olika sätt för att minska utsläppen… Det är snarare flygbranschen som inte tittar på samtliga möjligheter för att nå klimatmålen.

Enligt Larsson så undviker Svenskt flyg att räkna med stora delar av flygets utsläpp, och får därför ut mycket lägre utsläppssiffror än rapporten.

Talar man enbart om koldioxidutsläpp från bränslen som tankas i Sverige bortser man från utsläpp efter mellanlandningar och de som orsakas av höghöjdseffekten och den verkar inte lobbyorganisationen Svenskt flyg vilja kännas vid, säger Jörgen Larsson.

Den enda agenda som forskarna bakom rapporten har är den vetenskapliga metoden, som till skillnad från Svenskt flyg tar med hela sanningen. Det är inte alternativa fakta, det är fakta.

Miljö online2

Liknande artiklar