Foto: Shyaulis Andrjus

GT:s absurda lista: Låtar att lyssna på i bilkön

Tidningen GT gör vad de kan i sin kamp mot miljön. Inför kvällens beslut om det ska bli en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg eller inte presenterar de en bil-spellista. Här är alla turer i GT:s kampanj mot trängselskatten.