Tågkaoset är här

Vi har varit ganska så skonade från det hitintills, men nu är det här. Årets obligatoriska tågkaos. Det finns mycket att säga om den...