Foto: Anders Hellberg

Energimyndigheten vill se tre mål till 2030

Trots att regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt (C) sagt att det är för tidigt att uttala sig om huruvida Sverige vill se nya EU-mål för förnybar energi och energieffektivisering, så anser Energimyndigheten, regeringens expertmyndighet då det kommer till energifrågor, att dessa mål behövs vid sidan om ett klimatmål.