Foto: Foto: Saga Sandin, WWF

Årets miljöhjältar utsedda!

För ett par dagar senhyllades årets miljöhjältar under pompa och ståt på Ulriksdals slott där de fick ta emot WWF:s prestigefyllda pris ur kungens hand.

Foto: Pixabay /CC0 Public Domain

Myllrande våtmarker

Det elfte svenska miljökvalitetsmålet i SMB:s serie är Myllrande våtmarker. Våtmarker bidrar till en rik biologisk mångfald och står för ett flertal ekosystemtjänster, bland annat vattenrening. Tyvärr är många idag starkt hotade på grund av människan.