Norges REDD-fiasko.

Vi har tidigare skrivit om den kritik som förts fram mot REDD, systemet där länder kan använda åtgärder mot avskogning för att tillgodoräkna...