Foto: Jiri Brozovsky (CC-BY)

Äldre träd binder koldioxid bättre

Äldst är uppenbarligen bäst när det gäller träd, i alla fall om man ska lita på en ny studie just publicerats i Nature. Studien som analyserat resultat av forskning på över en halv miljon träd i sex kontinenter har nämligen kommit fram till att desto äldre träden är desto mer koldioxid binder dem.