Foto: Stefan Edetoft

Bygg- och rivningsbranschen måste bli mer cirkulär

Bygg- och rivningsbranschen behöver börja återanvända och återvinna byggmaterial i mycket högre utsträckning än vad som görs idag, det skriver Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på rivningsföretaget CS riv & håltagning i Göteborg.