Små framsteg i Bankok

Efter en vecka av samtal på klimatmötet i Bankok har man nu enats om en agenda för resten av årets förhandlingar. Samtidigt gör den gamla...

Gigaton-gapet

Sedan Köpenhamnsmötet har det blivit allt tydligare att de föreslagna åtgärderna för att lösa klimatfrågan helt enkelt inte överensstämmer med de...

EU dummar sig

År 2007 togs ett beslut i EU om att 10% av alla transporter ska köras på biodrivmedel. Men dessa satsningar kan leda till en miljömässig...