Foto: CC

Havsörnarna i farozonen

Havsörnarna lägger döda ägg - precis som när DDT och PCB användes rikligt under 50- och 60-talen. Upptäckterna är gjorda i nordöstra Sverige och...