Foto: Staselnik

Trots de miljöfarliga gruvorna missgynnas återvinning

Sällsynta jordartsmetaller behövs för att bygga tekniken som ska hjälpa oss att ställa om till ett klimatsmart samhälle. Men mineralen som bryts går främst till vanliga motorer – och till vapen. För att nå klimatmålen måste vi skaffa oss ett cirkulärt förhållningssätt till mineral, och vi måste ge återvinningsindustrin samma politiska förutsättningar som gruvindustrin, menar forskare.