Foto: Public domain

Havet är avgörande för klimatet

Klimatförändringarna påverkar haven och ger högre havsnivåer, varmare temperaturer, surare vatten och syrebrist. Trots detta är inte haven prioriterade i klimatförhandlingarna. Särskilt förbisett är internationellt vatten, eftersom staterna bara bryr sig om sina egna territorium.