Foto: Magrealthkoo (Own work) [CC BY-SA 3.0]

H&M och Zara kopplas till grova miljöföroreningar

Bland annat menar organisationen att viskosproduktionen har bidragit till att döda det vattenlevande livet i Poyang, Kinas största sötvattensjö. Bostadsområden i närheten av fabriken är förorenade med koldisulfidnivåer tre gånger högre än den tillåtna gränsen, och lokalbefolkningen menar att deras dricksvatten nu är för förorenat för att dricka.

Foto: Magrealthkoo (Own work) [CC BY-SA 3.0]

H&M lanserar globalt miljöpris

Global Change Award, från H&M Conscious Foundation, ska stödja innovationer som ”sluter cirkeln” för modeindustrin. – [Vi] letar efter ideer som kan skydda jordens naturresurser och jag är exalterad över att få vara med, säger Rebecca Earley, professor i Sustainable Textile and Fashion Design vid University of the Arts i London, och jurymedlem.