Är tillväxt hållbart?

Svaret på frågan blir allt mer omdiskuterat, inte minst utanför Sverige. En av de personer som går i bräschen för den tillväxtkritiska rörelsen...

Peak Coal om 30 år

Richard Heinberg som är rådgivare på Post Carbon Institute menar att världen kommer att nå Peak Coal om trettio år. Peak Coal är när man nått...