Foto: Magrealthkoo (Own work) [CC BY-SA 3.0]

H&M och Zara kopplas till grova miljöföroreningar

Bland annat menar organisationen att viskosproduktionen har bidragit till att döda det vattenlevande livet i Poyang, Kinas största sötvattensjö. Bostadsområden i närheten av fabriken är förorenade med koldisulfidnivåer tre gånger högre än den tillåtna gränsen, och lokalbefolkningen menar att deras dricksvatten nu är för förorenat för att dricka.

Foto: RyanMcGuire

Hållbara kläder

På tio år har våra klädinköp ökat med 40 procent, till 15 kilo per person. Att producera ett kilo textil ger utsläpp på 15 kilo växthusgaser. Här hittar du fakta och tips.