Foto: CC0

Hur mycket släpper din mat ut?

En stor studie gjord i Storbritannien har undersökt hur över 55 000 personers dieter påverkar miljön - och köttätare släpper ut nästan dubbelt så mycket som personer som inte äter kött.

Foto: Brocken Inaglory

Nu mer CO2 än på miljoner år

I april i år var mängden koldioxid i luften 401,33 miljondelar (ppm). Det är den första månaden på flera miljoner år då den genomsnittliga mängden koldioxid var över 400 ppm.