Foto: dottorpeni

Röd-grön-rosa partier vill ha åtgärder mot köttkonsumtionen

Svensk mat och miljöinformation har gjort en enkät med de politiska partierna om matens miljöpåverkan. Enligt FN står animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är en större andel än utsläppen från den samlade transportsektorn. I Sverige har köttkonsumtionen ökat med cirka 50 procent de senaste 20 åren.

Foto: CC0

Hur mycket släpper din mat ut?

En stor studie gjord i Storbritannien har undersökt hur över 55 000 personers dieter påverkar miljön - och köttätare släpper ut nästan dubbelt så mycket som personer som inte äter kött.

Foto: Giulio Nepi

Kött- och mjölkkonsumtionen riskerar tvågradersmålet

Forskare på Chalmers har kommit med en ny studie som visar på att fortsatt ökande kött- och mjölkkonsumtion kan riskera tvågradersmålet. Möjliga effektiviseringar och förbättringar inom jordbruket kommer inte att räcka för att fortsätta dagens ökande konsumtion om vi ska hålla målet, inte ens om utsläppen från energianvändning och transporter minskar till nära noll.