Foto: Pixabay Public Domain

Det här är FN:s nya hållbara utvecklingsmål

Förenta Nationerna har nu i dagarna presenterat de efterföljande målen till de åtta millenniemål som sattes upp för att minska fattigdom, svält och låta världen gå mot ett mer hållbart resursutnyttjande till 2015. De sjutton nya mål som nu har lagts fram är mer specifika gentemot bland annat energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Foto: Ville Turkkinen

Miljö en viktig valfråga

75 procent av svenskarna anser att det är viktigt att rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan, och 66 procent vill att klimat blir en valfråga, visar en undersökning gjord på uppdrag av WWF. Partiernas engagemang i klimatfrågan kommer att påverka vilket parti många röstar för.