Foto: Public domain

Malmös bullerhantering är en flopp

Malmö har många gånger prisats som föregångare inom social hållbarhet. Trots det, och trots landets värst bullerdrabbade befolkning, prioriterar inte kommunen arbetet med bulleråtgärder.