Anders Wijkman: Ett samtal med SD:s väljare

Om SD blir starkare efter nästa val – och tillåts spela en mer aktiv roll när majoriteter ska skapas – hur går det då med klimatarbetet? Det undrar Anders Wijkman som hoppas att Sverigedemokraterna kan bli mer öppna för proaktiv klimatpolitik.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Tidigare minister: Konkurrens och revirtänkande inom regeringen står i vägen för ett hållbart samhälle

Statsministern understryker i regeringsförklaringar och tal att det är det fossilfria välfärdssamhället, cirkulär ekonomi, hållbara städer, ett starkt EU, ett rättvist välfärdssamhälle med mera som ska uppnås. Det är inga dåliga mål och de ska nås snart, dessutom. Det kräver systemsyn, ledarskap och en bred samverkan. Av detta ser vi mycket litet i praktiken, skriver Kristina Persson på DN debatt

Foto: Ville Turkkinen

Miljö en viktig valfråga

75 procent av svenskarna anser att det är viktigt att rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan, och 66 procent vill att klimat blir en valfråga, visar en undersökning gjord på uppdrag av WWF. Partiernas engagemang i klimatfrågan kommer att påverka vilket parti många röstar för.