Foto: Jgad

Ny forskning visar hur snabbt bina försvinner

Amerikanska forskare har plockat fram ett nytt kartverktyg som visar att bina försvinner från viktiga jordbruksområden i USA i snabb takt. Studien efterlyser mer blommande landskap för att bina ska ha någonstans att bo. Du kan också hjälpa till att rädda de livsviktiga insekterna.