Foto: Ryan Harvey

Japans valjakt i Antarktis stoppad

Japan upphör nu med valjakt runt Antarktis efter ett beslut från som klubbades idag i Internationella domstolen i Haag. Den Japanske chefsförhandlaren Koji Tsuruoka säger att de är besvikna, men att de kommer följa domstolsbeslutet.

tyskland kärnkraft

När Tyskland valde att stänga ner sina kärnkraftverk var det många som oroade sig för att Tysklands klimatutsläpp skulle öka kraftigt. Men enligt...

Foto: Transportarbetareförbundet

Ny energi i klimatdebatten

Transportarbetareförbundet vill blåsa liv i klimatdebatten genom en kampanj om mer hållbara transportsystem.  Den 5 februari ställde...

Apple satsar på solel

Apple går från 100 procent fossilt till 100 procent förnyelsebart genom att bygga USA:s största solenergianläggning. Men teknikjätten stannar...