Foto: Rikard Hegelund. Fotograf: Beatrice Rindevall

Hur ofta står din arbetsplats tom?

Idag står många uppvärmda och upplysta lokaler och platser tomma, trots att det på många platser kan vara svårt att hitta arbetsutrymmen. Det ses av många som ett resursslöseri, och nu dyker företag och organisationer upp som vill erbjuda de tomma utrymmena.