Foto: Anders Hellberg

Sex röster om energikommissionen

I går presenterade energiminister Ibrahim Baylan (S) direktiven för den parlamentariska kommission som ska ta fram förslag på en ny långsiktig politik för energiförsörjningen i Sverige.