Foto: Erik Winqvist. Foto: Edward Beskow

Förslaget: ”Lägg ner Skogsstyrelsen”

I ett brev till politiker förelår Erik Winqvist, skogsägare och artist, att Skogsstyrelsen läggs ner. Dessutom kräver han baserat på internationella överenskommelser att skogsmark som inte tidigare kalhuggits ska skyddas.