Foto: EIA

Myanmars skogar skövlas illegalt

Enligt officiell statistik exporterade Myanmar (Burma) 6,4 miljoner m3 timmer till en rad länder mellan 2000 och 2013. Men statistiken från dessa länder visar att deras import från Myanmar var på 22,8 miljoner m3.

Foto: Jiri Brozovsky (CC-BY)

Äldre träd binder koldioxid bättre

Äldst är uppenbarligen bäst när det gäller träd, i alla fall om man ska lita på en ny studie just publicerats i Nature. Studien som analyserat resultat av forskning på över en halv miljon träd i sex kontinenter har nämligen kommit fram till att desto äldre träden är desto mer koldioxid binder dem.