Norges REDD-fiasko.

Vi har tidigare skrivit om den kritik som förts fram mot REDD, systemet där länder kan använda åtgärder mot avskogning för att tillgodoräkna...

Gigaton-gapet

Sedan Köpenhamnsmötet har det blivit allt tydligare att de föreslagna åtgärderna för att lösa klimatfrågan helt enkelt inte överensstämmer med de...